งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคตะวันออก)
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดแนวเส้นทางการเดินทางจังหวัดกรุงเทพฯ-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-เกาะช้าง ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 และจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้เส้นทาง Active Beach พ.ศ.2552 สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha