งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดทำแนวเขตผืนป่า
จัดทำแนวเขตผืนป่าเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนซึ่งมีแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติแควระบม-สียัด โดยแนวเขตผืนป่านี้อยู่ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการดำเนินการปลูกป่าสำหรับเสริมเป็นแนวเขตที่ชัดเจน (ปลูกนำร่องเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะห่างพอประมาณ ปลูกเป็น 5 แถว) ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha