งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ประกวดภาพถ่ายและเรียงความ
กำหนดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายและเรียงความเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ความสวยงามและคุณค่าของทุ่งสามร้อยยอด ใน Theme "ทุ่งสามร้อยยอด มรดกทางธรรมชาติของไทย คุณค่าพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก" โดยดำเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ชายหาดปราณบุรี-สามร้อยยอด ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha