งานด้านการจัดประชุมและอบรม : รณรงค์สิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมล่องแพ (แม่น้ำปาย) และปลูกต้นไม้ (ปลูกกล้วย) พื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha